top of page

JŪSU CEĻVEDIS EKSPORTĀ

Sniedzam konsultācijas e-pastā un pa tālruni par preču importu / eksportu Latvijā, kā arī dažāda veida dokumentu sagatavošanu. Palīdzēsim atrast piemērotāko transporta veidu un partneri konkrētajam gadījumam.

Interešu pārstāvniecība Latvijas iestādēs: muitā, Valsts ieņēmumu dienestā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, valstiskās un nevalstiskās organizācijās, ārvalstu muitā un ārvalstu Tirdzniecības rūpniecības kamerās.

 

Muitas un loģistikas tīklu izpēte un realizācija jūsu potenciālajā saņēmējvalstī.

 

Dokumentu piegāde:

  • Nepieciešamības gadījumā pēc pakalpojumu sniegšanas organizējam gan vietēju, gan starptautisku piegādi, lai nogādātu izveidotos sertifikātus un citus dokumentus līdz galamērķim.

 

Pieredzējušu brokeru atmuitošanas pakalpojumi: 

  • importa deklarācijas noformēšana Latvijā

  • eksporta deklarācijas noformēšana Latvijā

Jurista pakalpojumi eksportam un importam:

  • Eksporta / importa līgumu sagatavošana Latvijā

  • Cita veida civiltiesisku līgumu sagatavošana, līguma projektu izvērtēšana

  • Pārstāvība dažāda veida civiltiesisku un administratīvi tiesisku jautājumu risināšana, tostarp, pārstāvība pirmstiesas kā arī tiesas procesos.  Tiesvedības vajadzībām nepieciešamo procesuālo dokumentu sastādīšana.

  • Ar Publiskajiem iepirkumiem saistīti pakalpojumi, tostarp, iepirkuma dokumentācijā ietverto prasību apstrīdēšana un pārsūdzēšana, iepirkuma rezultātu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana.

  • Visa veida Uzņēmumu reģistrā iesniedzamo dokumentu sagatavošana, pārstāvība Uzņēmumu reģistrā.

  • Konsultācijas.

Muitas (HS) koda noteikšana Jūsu precei

Harmonizētās sistēmas (HS) muitas kods ir starptautiska produktu klasifikācijas nomenklatūra, ko izveidojusi Pasaules muitas organizācija (WCO). Tā ir standartizēta sistēma, kas tiek izmantota visā pasaulē, lai klasificētu tirgū esošos produktus muitas, statistikas un muitas nodevu noteikšanas nolūkos. HS kods ir numur kods, kas piešķirts katram konkrētam produktam, nodrošinot vienotību muitas deklarācijās un atvieglojot starptautisko tirdzniecību, nodrošinot, ka produkti tiek klasificēti vienotā veidā visās valstīs. Šis kods parasti sastāv no sešiem cipariem, un dažās valstīs ir iespējama vēl detalizētāka klasifikācija, pievienojot papildu ciparus. Ikdienā HS kodu mēdz dēvēt par “KN” kodu, jeb “kombinētās nomenklatūras” kodu.

KONSULTĀCIJAS, INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA UN LĪGUMU SAGATAVOŠANA
bottom of page