top of page

JŪSU CEĻVEDIS EKSPORTĀ

Ikviens uzņēmējs, kurš veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā, ir daļa no starptautiskās piegādes ķēdes un ir iesaistīts ar muitu saistītās darbībās. AEO statusam var pieteikties: ražotāji, eksportētāji, importētāji, ekspeditori, muitas brokeri, pārvadātāji, noliktavas vai citu preču glabāšanai paredzētu vietu turētājs.

Kas ir AEO programma?
AEO koncepcijas pamatā ir muitas un uzņēmēju partnerība, ko ieviesa Pasaules Muitas organizācija. Saskaņā ar ES tiesību aktiem AEO ir uzņēmēji, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem un brīvprātīgi lūdz AEO statusa piešķiršanu. Tie cieši sadarbojas ar muitas dienestiem, lai sasniegtu kopīgo mērķi attiecībā uz piegādes ķēdes drošību un ir tiesīgi izmantot priekšrocības visā ES.

Kādi ir ieguvumi?

ATZĪTĀ UZŅĒMĒJA STATUSA IEGŪŠANA (AEO-AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR)
ikona_ieguvumi_1.png

Atzīšana par drošu biznesa partneri, uzlabotas attiecības ar muitu un citām valdības iestādēm

ikona_ieguvumi_2.png

Samazināts zādzību un zaudējumu skaits

ikona_ieguvumi_3.png

Mazāk kavētu
sūtījumu

ikona_ieguvumi_4.png

Uzlabota plānošana

ikona_ieguvumi_5.png

Uzlabota klientu apkalpošana

ikona_ieguvumi_6.png

Uzlabota klientu
lojalitāte

ikona_ieguvumi_7.png

Zemākas piegādātāju pārbaudes izmaksas, pastiprināta sadarbība

Atļauju veidi:

AEOC (muitas vienkāršojumi) sniedz vieglāku piekļuvi muitas tiesību aktos paredzētajiem vienkāršojumiem.
AEOS (drošība un drošums) atļaujas turētājiem tiek samazināts drošības un drošuma kontroļu skaits, ievedot un izvedot preces.

AEOC un AEOS atļaujas var turēt vienlaikus, kā rezultātā tiek izdota viena apvienota atļauja AEOF.

   PRIEKŠROCĪBAS   
Vieglāka piekļuve muitas vienkāršojumiem
Mazāk fiziskās un dokumentu kontroles
 
  • saistībā ar drošību un drošumu
     

  • saistībā ar citiem tiesību aktiem muitas jomā

Iepriekšējs paziņojums, ja uzņēmējs tiek izraudzīts fiziskai kontrolei
(saistībā ar drošību un drošumu)
Iepriekšējs paziņojums, ja uzņēmējs tiek izraudzīts muitas kontrolei
 
  • saistībā ar drošību un drošumu
     

  • saistībā ar citiem tiesību aktiem muitas jomā

Prioritātes režīms kontrolei atlasītiem sūtījumiem
Iespēja pieprasīt noteiktu vietu muitas kontrolei
Netiešie ieguvumi
Savstarpēja atzīšana ar trešajām valstīm
   AEOC   
ziime2_1.png
ziime2_2.png
ziime2_1.png
ziime2_2.png
ziime2_2.png
ziime2_1.png
ziime2_1.png
ziime2_1.png
ziime2_1.png
ziime2_2.png
   AEOS   
ziime2_2.png
ziime2_1.png
ziime2_2.png
ziime2_1.png
ziime2_1.png
ziime2_2.png
ziime2_1.png
ziime2_1.png
ziime2_1.png
ziime2_1.png

AEO savstarpēja atzīšana:

ES ir noslēgusi AEO programmu savstarpējās atzīšanas nolīgumus ar ASV, Japānu, Ķīnu, Norvēģiju un Šveici. Savstarpējā atzīšana nozīmē, ka katra puse atzīst AEO programmu kā līdzvērtīgu un saderīgu ar tās attiecīgo programmu, tādēļ katra puse nodrošina otras puses atzītajiem uzņēmējiem salīdzināmas priekšrocības / vienkāršojumus, kādus tā piešķir saviem atzītajiem uzņēmējiem.

Savstarpējās atzīšanas priekšrocības ietver arī samazinātu pārbaužu skaitu otras programmas dalībniekiem.

bottom of page