top of page

JŪSU CEĻVEDIS EKSPORTĀ

Lai samazinātu ievedmuitu saņēmējvalstī un apstiprinātu preču izcelsmi, kā arī piemērotu tirdzniecības politikas pasākumus (antidempings, kvantitatīvie ierobežojumi, tarifu kvotas u.tml.) komersantam ir iespējams noformēt Izcelsmes sertifikātu (jeb Certificate of Origin). Sertifikātu var iegūt eksportētājs, kas ir ražotājs vai izplatītājs.

Izcelsmes sertifikātu (Certificate of Origin) izsniedz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

Muitas likums, 12. pants. Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāti

(1) Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātus izsniedz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un citas likumos noteiktās institūcijas.

Pieredze liecina, ka reizēm ir neizpratne par to, kurš no sertifikātiem ir nepieciešams. Tam pamatā ir valodas barjera vai pušu neizpratne par to, kurš sertifikāts tiek pieprasīts. Var uzskatīt, ka valstīs, kurās darbojas EUR.1 sertifikāts, darbojas arī Izcelsmes sertifikāts, un valstīs, kurās nedarbojas EUR.1 sertifikāts, darbojas Izcelsmes sertifikāts.

Izcelsmes sertifikātu ir iespējams noformēt gan tekošajam eksportam (pirms tiek noformēta eksporta deklarācija), kā arī noformēt retrospektīvi (brīdī, kad eksporta deklarācija jau ir noformēta un krava ir izvesta no valsts). Retrospektīvus sertifikātus ir iespējams noformēt gandrīz 2 gadus pēc tam, kad eksports jau ir noticis.

Lai noskaidrotu, kādi dokumenti ir nepieciešami konkrētajā gadījumā, sazinieties ar mums!

IZCELSMES SERTIFIKĀTA (CERTIFICATE OF ORIGIN / COO) NOFORMĒŠANA

IEVĒRO!

  • Izcelsmes sertifikāts (Certificate of Origin) ir nepreferenciālas izcelsmes sertifikāts.

  • Pretēji EUR.1 sertifikātam, Izcelsmes sertifikāta veidlapa, tā apstiprināšana LTRK sastāda papildu izmaksas.

  • Izcelsmes sertifikātu ir iespējams apstiprināt un saņemt gan digitālā, gan fiziskā formātā.

bottom of page