top of page

JŪSU CEĻVEDIS EKSPORTĀ

Lai varētu patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi, komersantam ir jāiegūst atzītā eksportētāja statuss.

Starptautiskie nolīgumi, kas paredz preču preferenciālo izcelsmi apliecināt ar izcelsmi apliecinošiem sertifikātiem (piemēram, EUR.1), nosaka, ka eksportētājiem, kuri bieži eksportē izcelsmes preces, muitas iestāde var piešķirt pilnvaru pašiem deklarēt preču izcelsmi par jebkuru summu. Tas nozīmē, ka komersantam nav nepieciešams katram sūtījumam muitas iestādē formēt preču izcelsmi apliecinošo sertifikātu, bet ir iespēja sagatavot izcelsmes deklarāciju uz rēķina. Vienkāršiem vārdiem sakot “automatizēts EUR.1 sertifikāts”

Uz šo statusu var pieteikties jebkurš Latvijā reģistrēts komersants, kas pats ražo produktus, preces, izejmateriālus un / vai izejvielas un citus labumus.

Kādēļ atzītā eksportētāja statuss ir tik svarīgs?

Tas ļauj ietaupīt līdzekļus un laiku, veicot darījumus starp Eiropas un arī ārpus Eiropas Savienības valstīm. Tāpat tas paātrina produkcijas eksportēšanu uz jauniem tirgiem (nav nepieciešams noformēt sertifikātu, atliek tikai papildināt Atzītā eksportētāja eksporta valstu sarakstu).

67. pants
Atzītā eksportētāja atļauja
(Kodeksa 64. panta 1. punkts)7. Ja piemērojamā preferenciālajā režīmā nav precizēts vērtību slieksnis, līdz kuram eksportētājs, kas nav atzīts eksportētājs, var sagatavot rēķina deklarāciju vai izcelsmes deklarāciju, tad noteiktais vērtības slieksnis ir 6000 EUR par katru sūtījumu.

ATZĪTĀ EKSPORTĒTĀJA (AE) STATUSA NOFORMĒŠANA
bottom of page